TAM RASYON PİŞMİŞ TAM BESİ

Kullanım Alanları:


Tam Rasyon Pişmiş Tam Besi adlı ürünümüz, Besi süresinin kısa olduğu hayvan gruplarınızda, 1 yaşına gelmiş kesime hazırladığınız erkek hayvanlarınızda, hızlı kilo aldırarak sonuca gitmek için kullanılır.


İçeriği:


Ürünümüzün içeriğinde; arpa, buğday, mısır, pamuk çekirdeği vb. dane yemlerle kapçık ve kızarmış patates cipsi bulunmaktadır.


İster büyükbaş ister küçükbaş olsun besi grubu hayvanlarımızın beslenmesinde, hayvanların vücut yapısı gelişimini tamamladıktan sonra proteine olan ihtiyacı azalırken enerjiye olan ihtiyacı artmaktadır.


Bu sebepler yanında canlı ağırlığa etki eden tek etken enerji-protein dengesi değildir. Buradaki en önemli etken “Yemden Yararlanma Oranıdır”.


Tam Rasyon Pişmiş Tam Besi adlı ürünümüz adından da anlaşılacağı üzere pişmiş yemdir. Ürünümüzün içeriğindeki bütün maddeler çuvalın içinde birbiriyle özleşir, dane yemlerin hücre duvarlarının parçalanması kolay hale gelir. Bu sayede aynı miktardaki diğer besleme şekillerine göre daha fazla yarar sağlanabilmektedir.


Kullanım Miktarı:


Besi grubu hayvanların yem tüketimi yaşa, canlı ağırlığa ve ırka göre ciddi anlamda değişmektedir. Örneğin 200 kg canlı ağırlığında bir Siyah alaca erkek dananın günlük 1 kg canlı ağırlık artışı sağlaması için 4-5 kg kuru madde yem yem tüketmesi gerekirken 400 kg canlı ağırlığındaki aynı hayvanın 1 kg canlı ağırlık artışı sağlaması için 7-8 kg kuru madde toplam yem tüketmesi gerekir. Bu oranlar genellikle dane yemler ya da bunun yerine geçen yoğun yemlerle sağlanmaktadır.


Tam Rasyon Enerji Besi yemlerini kullanacağınız hayvanlarınızda günlük yem tüketimini canlı ağırlığın %4 ü kadar hesaplayabilirsiniz. Örneğin; 400 kg ile ağır besiye geçirdiğiniz bir hayvanınız günde 16 kg Pişmiş Tam Besi yiyecektir.


Ürünümüzün kullanım amacı, Tam Rasyon Enerji Besi gibi ucuz tip yemlerle kemik gelişimini ve yaşını tamamlattığımız besi materyallerine hızlıca kilo aldırıp besiyi bitirmektir.


Tam Rasyon Enerji Besi ile 400-450 kg canlı ağırlığa getirilen hayvanlar Tam Rasyon Pişmiş Tam Besi’ ye geçtiklerinde maksimum noktaları olan 2.5 – 3 kg günlük canlı ağırlık artışına kadar çıkacaklar ve kısa sürede kesime gideceklerdir.


TAM RASYON PİŞMİŞ TAM BESİ ürünümüzün sizlere getireceği diğer avantajlar;


  • Yemden yararlanma oranı yükselecek, hayvanlarınızın işkembeleri tam kapasite ile çalışacaktır,


  • Hayvanlarınız kesif yemi fazla yediğinde ya da enerji değerleri çok yüksek olan kesif yemler kullanıldığında görülen ayak problemleri tarih olacak,


  • Bütün ürünlerimizde doğal yem hammaddeleri kullandığımız için besi hayvanlarınızı kestirdiğinizde et kalitesindeki farkı göreceksiniz,(Bu konuda deneme çiftliğimizden kesilmek üzere sattığımız hayvanlarımızın alıcıları ile yaptığımız röportajları ekleyeceğiz.)


  • Fabrika yemlerinin üzerine eklediğiniz arpa-mısır takviyeleri bitiyor. Ürünümüze saman dahi eklemeden direk hayvanınızın önüne dökeceksiniz.


  • Hiçbir şekilde Yem Karma vb. ekipman almayacaksınız, yem karmak için işçi ücreti ödemeyeceksiniz.